Elohim

De Elohim zijn bijzonder machtige wezens met een hoge vibratie. Vooral in de huidige tijd van verandering staan zij ons terzijde. Ze worden ook wel “lichtvervulden” genoemd.

We kunnen hun overweldigende werkzaamheid gewaar worden in onze lichamelijke, emotionele en mentale ervaringen. Met hun hulp kunnen we gedachten, blokkades en karmisch bepaald gedrag die beperkingen voor ons vormen, gemakkelijker loslaten. Hierdoor ontstaan ruimtes waarin genezing kan plaatsvinden.

Tijdelijke website

Net als aartsengelen vertegenwoordigen de Elohim de goddelijke principes. De Elohim komen rechtstreeks voort uit de goddelijke straal en hebben een directe verbinding met het scheppingsprincipe behouden. Hier komt hun enorme kracht uit voort die transformatie kan teweegbrengen.

Petra Schneider

Wat is energetische therapie?

Elke gebeurtenis in je leven heeft je iets te vertellen. Of dit nu vervelende bazen zijn, relaties die steeds stuk lopen of pesterijen. Zo laat ook elke lichamelijke of mentale klacht je weten dat er iets in je leven om aandacht vraagt. Wanneer je deze signalen niet waarneemt of negeert, ontstaan er blokkades in je energiestroom, je lichaam kan dan niet vrijelijk meer van de benodigde energie worden voorzien. De klachten zullen zich gaan ophopen en je komt in een vicieuze cirkel terecht.

Werkend vanuit een holistisch oogpunt, stellen we dat alles met elkaar in verbinding staat. Naast een fysiek lichaam, hebben wij ook een mentaal, een emotioneel en spiritueel lichaam. Al deze lichamen zie je terug in wat de aura genoemd wordt. Wanneer een van deze lichamen uit balans is geraakt, heeft dit zijn uitwerking op de andere lichamen. Anderzijds wanneer een energetische blokkade in een van deze lichamen zich oplost, zal dit zijn doorwerking hebben op het fysieke lichaam als ook op de aura. Er zal ook hier heling plaats vinden.

Alles is energie, alles heeft zijn eigen trillingsfrequentie, of dit nu een mens is, een dier, een steen of zelf het voedsel op je bord. De manier waarop wij deelnemen aan de reis die we het leven noemen, onze interacties, bepalen de trillingsfrequentie. Wanneer het bewustzijn toeneemt zal de trillingsfrequentie eveneens toenemen. Dit is wat we groei noemen.

In de therapie neem je actief deel aan jouw eigen bewustwordingsproces. We gaan samen kijken naar de oorzaak die achter de klacht ligt. Eerlijk durven kijken naar jezelf, je gevoelens niet weg stoppen, maar te doorvoelen, soms door alle pijn en verdriet heen. Door je eigen weerstand te (h)erkennen kun je de ballast die je met je mee draagt loslaten. Je geeft de regie van je eigen leven niet meer uit handen, je neemt zelf de verantwoording. Doordat je aantrekt wat je uitstraalt, zal de omgeving ook anders op jou gaan reageren. We laten dit alles plaatsvinden in een liefdevolle en veilige omgeving.

We gaan samen op weg naar innerlijke balans.