Coaching

Healing Arts

De Healing Arts zijn resonantie middelen, die bewustzijn dragen.
Deze middelen werken met de innerlijke informatie van de cliënt en vergemakkelijken het proces om blokkades en weerstand inzichtelijk te maken.
Door hetgeen er in het lichaam gebeurt te benoemen en te doorleven worden oude blokkades blijvend opgelost.

Lees meer over Healing Arts
Joanne van Wijgerden

Bachremedies

Dr. Edward Bach is de grondlegger van de Bachremedies. Het zijn zuivere natuurlijke producten die, die voor iedereen, ook kinderen, gemakkelijk in gebruik zijn.

De 38 remedies zijn tot stand gekomen uit de ontmoeting van bloem, de zon en bronwater. Ze transformeren de emoties, houdingen en gedragingen, die de persoonlijke ontplooiing in de weg staan en de gezondheid ontregelen.

Lees meer over Bachremedies

Reading

Middels een reading kun je inzicht krijgen en je vervolgens bewust worden van de gebeurtenissen in je leven. Je kunt hierbij antwoord krijgen op een specifieke vraag, maar ook inzicht in bepaalde situaties of problematiek die je bezighouden.

Er zijn verschillende readingtechnieken die aansluiten bij de verschillende thema’s in ons leven.

Lees meer over Reading